วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

6.เตรียมพร้อมก่อนขึ้นเครื่องบิน 


ก่อนขึ้นเครื่อง ควรตรวจสิ่งของให้พร้อมก่อนเดินทางครับ

มีดังนี้

1.  Passport
2. ตั๋วเครื่องบิน ปริ๊นออกมาก่อนไป และกลับ เผื่อไว้ครับ
3. ไปก่อนเวลาทุกครั้ง ถึงก่อน เผื่อเวลารถติดครับ
4. ไปที่นั้นควรระวัง พวกขโมยของ
5. นับกระเป๋า สัมภาระว่าครบไหม
6. เช็คน้ำหนักก่อน นั้ง Taxi ไป Check in ไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้
7. สาย Charger หรือแปลงไฟ ไม่ควรลืม
8. ที่ชั่งแบบพกพา 
9. เงินติดตัวพอควร
10. กุญแจสำรอง แยกไว้ มี ซะ 2 ชุด กันไว้ เผื่อหาย
11.โทรศัพท์ 
12. อุปกรณ์ ที่จำเป็นไปใช้งาน


ขอบคุณมากครับ
ไมตรี ฮิน
Hin255

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น